2go Indochine Vina là trang web cung cấp thông tin về lịch trình Biz Matching/ hội chợ triển lãm / các chương trình xúc tiến thương mại...tại nước ngoài.

2go Indochine Vina là trang web cung cấp thông tin về lịch trình Biz Matching/ hội chợ triển lãm / các chương trình xúc tiến thương mại...tại nước ngoài. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam chủ động sắp xếp lịch trình cho các chuyến đi kết nối đến các nhà xuất khẩu. Nhằm mở rộng thị trường tiềm năng hiệu quả, Doanh nghiệp Viẹt Nam sẽ trực tiếp tiếp cận đến các nhà nhập khẩu tại từng nước cụ thể thông qua 2go indochine vina. Cơ hội phát triển hàng Việt ra thế giới từ những bước đi nhỏ, mang ước mơ lớn lao ...

2go.InDoChineVina?

 • TẠI SAO LÀ CHÚNG TÔI?

  14-01-2021 // 166 view(s)

  Indochine Vina đã nghiên cứu và quyết định tham gia thị trường quốc tế với việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộgn đồng xã hộ, những nơi đang thiếu hụt trầm trọng và đang đối đầu với dịch bệnh từng ngày...

  Detail →

 • CTY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA

  25-06-2019 // 1,085 view(s)

  CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA được thành lập vào năm 17 tháng 01 năm 2013. Là công ty tiên phong trong việc lĩnh vực tư vấn xuất khẩu xúc tiến thương mại khối tư nhân. Bà Phạm Thị Hoàng Oanh ( Oanh Phạm Sokvann ) là thành viên sáng lập CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA.

  Detail →

TIN ĐÁNG CHÚ Ý