Trainning Kinh doanh quốc tế Thực Chiến

Trainning Kinh doanh quốc tế Thực Chiến

 • COACHING 1:1

  COACHING 1:1

  Coaching 1-1 Nếu bạn đang có dự định: Start Up trong ngành xúc tiến thương mại? Xuất sắc trong lĩnh vực xuất khẩu? Trở thành đại sứ Kết Nối trong kinh doanh quốc tế?

  484 view(s)

 • OANH PHẠM SOKVANN YOUTUBE CHANNEL

  OANH PHẠM SOKVANN YOUTUBE CHANNEL

  382 view(s)