KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

1. Khảo sát thị / Biz Matching trường theo ngành 

Indochine Vina - tổ chức khảo sát thị trường theo ngành nghề

Indochine Vina - Tổ chức chuyến khảo sát thị trường thực tế theo ngành nghề

Chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức những chuyến khảo sát thị trường theo nhóm ngành hàng cụ thể tại một quốc gia cụ thể và theo lịch cụ thể. Qua đó doanh nghiệp có thể đăng ký theo nhu cầu cần thiết cụ thể của doanh nghiệp. Hoặc dựa vào chiến lược phát triển xuất khẩu  thị trường cụ thể  mà doanh nghiệp đang đặt mục tiêu xâm nhập/thâm nhập/tìm đối tác/ tìm hiểu tạp quán hành vi tiêu dùng/ tìm hiểu đối thủ... Chi phí của từng chương trình sẽ được cập nhật và thông báo đến quý doanh nghiệp TẠI ĐÂY 

2. Khảo sát thị  trường / Biz Matching đa ngành 

Chúng tôi kết hợp chương trình kết nối doanh nhân (biz matching) / kết nối giao thương tại một quốc gia cụ thể: Campuchia/Laos/Myanmar/Maylaysia/Singapore... thông qua đó, chúng tôi sẽ tổ chức cho đoàn doanh nghiệp Việt Nam tiến hành khảo sát thị trường tổng quan.

Dựa vào kết quả khảo sát tổng quan quý doanh nghiệp sẽ tìm thấy cơ hội thị trường/dung lượng/ khả  thanh toán...của thị trường mục tiêu tiềm năng ngoài kết quả của hoạt động kết nối giao thương (Biz Matching) B2B của chương trình kết nối. 

Indochine Vina tổ chức Biz Matching đa ngành cho doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài

Indochine Vina tổ chức Biz Matching (01/2019 _Myanmar) đa ngành cho doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài

Để cập nhật lịch trình từng chuyến khảo sát/ kết nối giao thương chi tiết quý doanh nghiệp truy cập TẠI ĐÂY.