NITRILE INDO GLOSE

Sản Phảm găng tay NITRILE INDO GLOVES được OEM tại: Thái Lan và Việt Nam tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn và tuân thủ nghiêm ngặt của Bộ Y Tế Việt Nam quy định. Sản Phảm găng tay NITRILE INDO GLOVES được sử dụng trong môi trường y tế và công cộng. Chất liệu Nitrile (Không làm bằng mủ cao su tự nhiên)