INDOCHINE VINA - LỊCH SỬ HÀNH TRÌNH

INDOCHINE VINA - LỊCH SỬ HÀNH TRÌNH

  • CTY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA

    25-06-2019 // 737 view(s)

    CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA được thành lập vào năm 17 tháng 01 năm 2013. Là công ty tiên phong trong việc lĩnh vực tư vấn xuất khẩu xúc tiến thương mại khối tư nhân. Bà Phạm Thị Hoàng Oanh ( Oanh Phạm Sokvann ) là thành viên sáng lập CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA.

    Detail →